Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

1 thanh niên cày cấp từ thằng yếu nhất đến thằng mạnh nhất sau sự cố nào đó t chưa biết tên.
T thấy nhóm kia chưa dịch nên làm cho vui, ai thích thì đọc đừng kêu, t làm lần đầu, cố gắng những chap sau trans ngon hơn, 1 ngày 1 chap kịp eng thì thôi.emo

Sửa lại link download truyện: https://drive.google.com/drive/folders/1tF3qZYsXp08OlF7B574DD2vUxJytQagN?usp=sharing

Link truyện chữ: https://page.kakao.com/home?seriesId=48787313

Các chương
Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên https://truyentranh365.com đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!