Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
tóm tắt nội dung tiếp theo emo
=>đàm phán 2 chap nữa
=>thiên vũ thánh địa, tử tâm thánh địa, song ma thánh địa lặt vặt 3 chap
=>sang tử tâm thánh địa 3 chap
=>vào huyền minh động 30 chap
=>ma tộc vào tháp giết người đợi main về thông 6 chap
=>từ biệt, tám nhảm, nhận đệ tử, về ngư long tông 6 chap
=>ôm khê ấu cầm chạy tẹt bô vào đầm lầy 15 chap
=>dưới đầm lầy 1 chap
=>bay về dẹp loạn vân điện 6 chap
=>về vân hải thành đòi nợ, chat chit tặng thánh khí các kiểu 6 chap
=>khê ấu cầm theo về vân điện, ghen tuông các kiểu 6 chap
=>ra trận, đánh creep, mang ninh vũ điệp về 12 chap
=>thông thôi tà, thôi doãn, cứu em gái 20 chap
=>em gái lại bị cướp...

Các chương
Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên https://truyentranh365.com đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!