Vạn Cổ Thần Vương
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIActionAdventureManhuaMysteryTruyện MàuXuyên Không
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
06:07 06/12/2021
LƯỢT XEM
1,269
HÌNH ẢNHVạn Cổ Thần Vương
NỘI DUNG
Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Vạn Cổ Thần Vương
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIActionAdventureManhuaMysteryTruyện MàuXuyên Không
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
06:07 06/12/2021
LƯỢT XEM
1,269
HÌNH ẢNHVạn Cổ Thần Vương
NỘI DUNG
Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Vạn Cổ Thần Vương
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIActionAdventureManhuaMysteryTruyện MàuXuyên Không
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
06:07 06/12/2021
LƯỢT XEM
1,269
HÌNH ẢNHVạn Cổ Thần Vương
NỘI DUNG
Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!