Tokita Ouma - Đấu sĩ Atula
TÁC GIẢDaromeon
THỂ LOẠIActionMartial ArtsShounen
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
16:55 09/08/2018
LƯỢT XEM
825
HÌNH ẢNHTokita Ouma - Đấu sĩ Atula
NỘI DUNG
Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là "Ashura" tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki
Tokita Ouma - Đấu sĩ Atula
TÁC GIẢDaromeon
THỂ LOẠIActionMartial ArtsShounen
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
16:55 09/08/2018
LƯỢT XEM
825
HÌNH ẢNHTokita Ouma - Đấu sĩ Atula
NỘI DUNG
Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là "Ashura" tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki
Tokita Ouma - Đấu sĩ Atula
TÁC GIẢDaromeon
THỂ LOẠIActionMartial ArtsShounen
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
16:55 09/08/2018
LƯỢT XEM
825
HÌNH ẢNHTokita Ouma - Đấu sĩ Atula
NỘI DUNG
Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là "Ashura" tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki