Summer Splash - Oneshot
TÁC GIẢKodama Naoko
THỂ LOẠIOne shotAdultShoujo AiYuri
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
01:13 07/06/2015
LƯỢT XEM
2
HÌNH ẢNHSummer Splash - Oneshot
NỘI DUNG
Yuri của Kodama Naoko, bể bơi, phụt nước. Chuyện trường học.
SỐ CHƯƠNGNGÀY CẬP NHẬT
Chapter 1: One shot06/06/2015
Summer Splash - Oneshot
TÁC GIẢKodama Naoko
THỂ LOẠIOne shotAdultShoujo AiYuri
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
01:13 07/06/2015
LƯỢT XEM
2
HÌNH ẢNHSummer Splash - Oneshot
NỘI DUNG
Yuri của Kodama Naoko, bể bơi, phụt nước. Chuyện trường học.
SỐ CHƯƠNGNGÀY CẬP NHẬT
Chapter 1: One shot06/06/2015
Summer Splash - Oneshot
TÁC GIẢKodama Naoko
THỂ LOẠIOne shotAdultShoujo AiYuri
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
01:13 07/06/2015
LƯỢT XEM
2
HÌNH ẢNHSummer Splash - Oneshot
NỘI DUNG
Yuri của Kodama Naoko, bể bơi, phụt nước. Chuyện trường học.
SỐ CHƯƠNGNGÀY CẬP NHẬT
Chapter 1: One shot06/06/2015