Nghịch Thiên Kiếm Thần
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIActionAdventureManhuaMysteryShounenTruyện Màu
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
10:35 30/11/2021
LƯỢT XEM
67
HÌNH ẢNHNghịch Thiên Kiếm Thần
NỘI DUNG
Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!
Nghịch Thiên Kiếm Thần
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIActionAdventureManhuaMysteryShounenTruyện Màu
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
10:35 30/11/2021
LƯỢT XEM
67
HÌNH ẢNHNghịch Thiên Kiếm Thần
NỘI DUNG
Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!
Nghịch Thiên Kiếm Thần
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIActionAdventureManhuaMysteryShounenTruyện Màu
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
10:35 30/11/2021
LƯỢT XEM
67
HÌNH ẢNHNghịch Thiên Kiếm Thần
NỘI DUNG
Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!