My Wish is to Fall In Love Until You Die
TÁC GIẢAono Nachi
THỂ LOẠIFantasyRomanceSchool LifeShoujo AiYuri
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
17:17 14/04/2020
LƯỢT XEM
14
HÌNH ẢNHMy Wish is to Fall In Love Until You Die
NỘI DUNG
Như trên trong thế giới Fantasy bất tử là điều bình thường nhưng là tình yêu thì cái này mới khổ nè! Nữ chính 1 muốn sống bình yên qua ngày còn nữ chính 2 thì lại luôn đem lại rắc rối cho nữ chính 1 nhưng rồi đóa hoa yuri nở rộ từ đó chuyện tình giữa một người bình thường và một đứa không thể chết dù cho có bị xé thành trăm mảnh rồi sẽ đi về đâu đây...
My Wish is to Fall In Love Until You Die
TÁC GIẢAono Nachi
THỂ LOẠIFantasyRomanceSchool LifeShoujo AiYuri
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
17:17 14/04/2020
LƯỢT XEM
14
HÌNH ẢNHMy Wish is to Fall In Love Until You Die
NỘI DUNG
Như trên trong thế giới Fantasy bất tử là điều bình thường nhưng là tình yêu thì cái này mới khổ nè! Nữ chính 1 muốn sống bình yên qua ngày còn nữ chính 2 thì lại luôn đem lại rắc rối cho nữ chính 1 nhưng rồi đóa hoa yuri nở rộ từ đó chuyện tình giữa một người bình thường và một đứa không thể chết dù cho có bị xé thành trăm mảnh rồi sẽ đi về đâu đây...
My Wish is to Fall In Love Until You Die
TÁC GIẢAono Nachi
THỂ LOẠIFantasyRomanceSchool LifeShoujo AiYuri
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
17:17 14/04/2020
LƯỢT XEM
14
HÌNH ẢNHMy Wish is to Fall In Love Until You Die
NỘI DUNG
Như trên trong thế giới Fantasy bất tử là điều bình thường nhưng là tình yêu thì cái này mới khổ nè! Nữ chính 1 muốn sống bình yên qua ngày còn nữ chính 2 thì lại luôn đem lại rắc rối cho nữ chính 1 nhưng rồi đóa hoa yuri nở rộ từ đó chuyện tình giữa một người bình thường và một đứa không thể chết dù cho có bị xé thành trăm mảnh rồi sẽ đi về đâu đây...