Komi không thể giao tiếp
TÁC GIẢTomohito Oda
THỂ LOẠIComedyComicOne shotShounenShoujoSchool LifeSlice of Life
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
15:53 01/12/2021
LƯỢT XEM
103
HÌNH ẢNHKomi không thể giao tiếp
NỘI DUNG
Tên khác: Komi-san can't speak well.; Komi-san has a communication disease.; Komi-san has poor communication skills.; Komi-san is asocial.; Komi-san is socially ill Một em dở giao tiếp, nhưng 1 khi đã nói thì.......
Komi không thể giao tiếp
TÁC GIẢTomohito Oda
THỂ LOẠIComedyComicOne shotShounenShoujoSchool LifeSlice of Life
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
15:53 01/12/2021
LƯỢT XEM
103
HÌNH ẢNHKomi không thể giao tiếp
NỘI DUNG
Tên khác: Komi-san can't speak well.; Komi-san has a communication disease.; Komi-san has poor communication skills.; Komi-san is asocial.; Komi-san is socially ill Một em dở giao tiếp, nhưng 1 khi đã nói thì.......
Komi không thể giao tiếp
TÁC GIẢTomohito Oda
THỂ LOẠIComedyComicOne shotShounenShoujoSchool LifeSlice of Life
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
15:53 01/12/2021
LƯỢT XEM
103
HÌNH ẢNHKomi không thể giao tiếp
NỘI DUNG
Tên khác: Komi-san can't speak well.; Komi-san has a communication disease.; Komi-san has poor communication skills.; Komi-san is asocial.; Komi-san is socially ill Một em dở giao tiếp, nhưng 1 khi đã nói thì.......