Gu.ra.me! ~ Daisaishou no Ryourinin
TÁC GIẢNISHIMURA Mitsuru
THỂ LOẠISeinenSlice of Life
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
05:25 17/03/2015
LƯỢT XEM
12
HÌNH ẢNHGu.ra.me! ~ Daisaishou no Ryourinin
NỘI DUNG
Sawamoto Egawa, một nữ đầu bếp được thủ tướng Genshiken Kaeda mời vào phủ thủ tướng làm việc. Qua các món ăn, cô truyền đạt thông điệp tới mọi người.
SỐ CHƯƠNGNGÀY CẬP NHẬT
Chapter 116/03/2015
Gu.ra.me! ~ Daisaishou no Ryourinin
TÁC GIẢNISHIMURA Mitsuru
THỂ LOẠISeinenSlice of Life
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
05:25 17/03/2015
LƯỢT XEM
12
HÌNH ẢNHGu.ra.me! ~ Daisaishou no Ryourinin
NỘI DUNG
Sawamoto Egawa, một nữ đầu bếp được thủ tướng Genshiken Kaeda mời vào phủ thủ tướng làm việc. Qua các món ăn, cô truyền đạt thông điệp tới mọi người.
SỐ CHƯƠNGNGÀY CẬP NHẬT
Chapter 116/03/2015
Gu.ra.me! ~ Daisaishou no Ryourinin
TÁC GIẢNISHIMURA Mitsuru
THỂ LOẠISeinenSlice of Life
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
05:25 17/03/2015
LƯỢT XEM
12
HÌNH ẢNHGu.ra.me! ~ Daisaishou no Ryourinin
NỘI DUNG
Sawamoto Egawa, một nữ đầu bếp được thủ tướng Genshiken Kaeda mời vào phủ thủ tướng làm việc. Qua các món ăn, cô truyền đạt thông điệp tới mọi người.
SỐ CHƯƠNGNGÀY CẬP NHẬT
Chapter 116/03/2015