Grashros
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIDramaActionAdventureMangaSeinenHistorical
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
14:40 19/09/2020
LƯỢT XEM
514
HÌNH ẢNHGrashros
NỘI DUNG
Akuu, một cậu bé sinh ra vào đêm trăng máu nên cậu bị mang lời nguyền sẽ giáng tai họa diệt chủng xuống bộ tộc của cậu và bị cả làng hắt hủi. Nhưng cậu không để số phận quyết định cuộc đời cậu. Cậu lao vào tập luyện với hy vọng không để số phận quyết định cuộc đời cậu.
Grashros
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIDramaActionAdventureMangaSeinenHistorical
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
14:40 19/09/2020
LƯỢT XEM
514
HÌNH ẢNHGrashros
NỘI DUNG
Akuu, một cậu bé sinh ra vào đêm trăng máu nên cậu bị mang lời nguyền sẽ giáng tai họa diệt chủng xuống bộ tộc của cậu và bị cả làng hắt hủi. Nhưng cậu không để số phận quyết định cuộc đời cậu. Cậu lao vào tập luyện với hy vọng không để số phận quyết định cuộc đời cậu.
Grashros
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIDramaActionAdventureMangaSeinenHistorical
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
14:40 19/09/2020
LƯỢT XEM
514
HÌNH ẢNHGrashros
NỘI DUNG
Akuu, một cậu bé sinh ra vào đêm trăng máu nên cậu bị mang lời nguyền sẽ giáng tai họa diệt chủng xuống bộ tộc của cậu và bị cả làng hắt hủi. Nhưng cậu không để số phận quyết định cuộc đời cậu. Cậu lao vào tập luyện với hy vọng không để số phận quyết định cuộc đời cậu.