Dong Binh Thiên Hạ
TÁC GIẢHoàng Ngọc Lang
THỂ LOẠIActionAdventureManhuaAdultMartial ArtsMysteryTruyện Màu
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
12:12 15/03/2015
LƯỢT XEM
449
HÌNH ẢNHDong Binh Thiên Hạ
NỘI DUNG
Một quí tộc và một ma đạo sư từ trong tháp cầu nguyện, vì giữ lời hứa với bạn, mà cùng ở trong thôn trang băng phong đại địa mười năm quí giá, họ huấn luyện bồi dưỡng nghiên cách hai vị thiếu niên – ngải mễ (Amy) và Đại Thanh Sơn, đương nhiên còn có còn có thần thánh cự long bảo bảo Lục Nhi. Amy và Thanh Sơn vừa xuất đạo đã lập đội lính đánh thuê nhỏ, khiêu chiến thành công nhiệm vụ SS, bắt đầu con đường trở thành Vua đánh thuê nổi tiếng lịch sử, được Người, Rồng, Thần đều xem trọng
Dong Binh Thiên Hạ
TÁC GIẢHoàng Ngọc Lang
THỂ LOẠIActionAdventureManhuaAdultMartial ArtsMysteryTruyện Màu
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
12:12 15/03/2015
LƯỢT XEM
449
HÌNH ẢNHDong Binh Thiên Hạ
NỘI DUNG
Một quí tộc và một ma đạo sư từ trong tháp cầu nguyện, vì giữ lời hứa với bạn, mà cùng ở trong thôn trang băng phong đại địa mười năm quí giá, họ huấn luyện bồi dưỡng nghiên cách hai vị thiếu niên – ngải mễ (Amy) và Đại Thanh Sơn, đương nhiên còn có còn có thần thánh cự long bảo bảo Lục Nhi. Amy và Thanh Sơn vừa xuất đạo đã lập đội lính đánh thuê nhỏ, khiêu chiến thành công nhiệm vụ SS, bắt đầu con đường trở thành Vua đánh thuê nổi tiếng lịch sử, được Người, Rồng, Thần đều xem trọng
Dong Binh Thiên Hạ
TÁC GIẢHoàng Ngọc Lang
THỂ LOẠIActionAdventureManhuaAdultMartial ArtsMysteryTruyện Màu
TÌNH TRẠNGHoàn thành
NGÀY CẬP NHẬT
12:12 15/03/2015
LƯỢT XEM
449
HÌNH ẢNHDong Binh Thiên Hạ
NỘI DUNG
Một quí tộc và một ma đạo sư từ trong tháp cầu nguyện, vì giữ lời hứa với bạn, mà cùng ở trong thôn trang băng phong đại địa mười năm quí giá, họ huấn luyện bồi dưỡng nghiên cách hai vị thiếu niên – ngải mễ (Amy) và Đại Thanh Sơn, đương nhiên còn có còn có thần thánh cự long bảo bảo Lục Nhi. Amy và Thanh Sơn vừa xuất đạo đã lập đội lính đánh thuê nhỏ, khiêu chiến thành công nhiệm vụ SS, bắt đầu con đường trở thành Vua đánh thuê nổi tiếng lịch sử, được Người, Rồng, Thần đều xem trọng