Butterfly Storage
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIActionSeinenSci-fiSupernatural
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
05:22 16/01/2021
LƯỢT XEM
62
HÌNH ẢNHButterfly Storage
NỘI DUNG
Khi con người chết, linh hồn của họ sẽ biến thành bươm bướm và cơ thể sẽ mục rữa. trong một lần tai nạn Ono - một chàng trai 14 tuổi đã mất cả gia đình mình. lúc đó cơ thể của em cậu senri đang dần chuyển thành bươm bướm thì bị một người bí ẩn đã lấy nó đi. để lại cơ thể vô thức nhưng chưa chuyển hóa hoàn toàn. để tìm cách lấy lại bướm cho em mình. Ono đã gia nhập biệt đội "Tử Thần"
Butterfly Storage
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIActionSeinenSci-fiSupernatural
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
05:22 16/01/2021
LƯỢT XEM
62
HÌNH ẢNHButterfly Storage
NỘI DUNG
Khi con người chết, linh hồn của họ sẽ biến thành bươm bướm và cơ thể sẽ mục rữa. trong một lần tai nạn Ono - một chàng trai 14 tuổi đã mất cả gia đình mình. lúc đó cơ thể của em cậu senri đang dần chuyển thành bươm bướm thì bị một người bí ẩn đã lấy nó đi. để lại cơ thể vô thức nhưng chưa chuyển hóa hoàn toàn. để tìm cách lấy lại bướm cho em mình. Ono đã gia nhập biệt đội "Tử Thần"
Butterfly Storage
TÁC GIẢĐang cập nhật
THỂ LOẠIActionSeinenSci-fiSupernatural
TÌNH TRẠNGĐang tiến hành
NGÀY CẬP NHẬT
05:22 16/01/2021
LƯỢT XEM
62
HÌNH ẢNHButterfly Storage
NỘI DUNG
Khi con người chết, linh hồn của họ sẽ biến thành bươm bướm và cơ thể sẽ mục rữa. trong một lần tai nạn Ono - một chàng trai 14 tuổi đã mất cả gia đình mình. lúc đó cơ thể của em cậu senri đang dần chuyển thành bươm bướm thì bị một người bí ẩn đã lấy nó đi. để lại cơ thể vô thức nhưng chưa chuyển hóa hoàn toàn. để tìm cách lấy lại bướm cho em mình. Ono đã gia nhập biệt đội "Tử Thần"